Danfoss DHP-H Opti Pro+ Danfoss DHP-L Opti Pro+ Danfoss DHP-AQ

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, wymuszającym przepływ ciepła ze źródła o temperaturze niższej do źródła o temperaturze wyższej.

Proces zachodzi dzięki dostarczeniu energii mechanicznej bądź cieplnej, a następnie realizacji lewobieżnego obiegu termodynamicznego.

Lewobieżny obieg termodynamiczny jest to obieg ciepła z medium o niższej temperaturze do medium o wyższej temperaturze. Aby tego dokonać do obiegu włożona musi być praca - w pompach ciepła jest to praca sprężania czynnika chłodniczego.

Pompy ciepła są idealnym rozwiązaniem problemu ogrzewania , ze względu na niskie koszty eksploatacyjne oraz szeroki zakres zastosowań.

pompa.ciepla.eu 2013