Danfoss DHP-H Opti Pro+ Danfoss DHP-L Opti Pro+ Danfoss DHP-AQ

W technice chłodniczej wyróżnia się dwa wskaźniki charakteryzujące efektywność działania pompy ciepła:

COP współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła, będący stosunkiem energii cieplnej dostarczonej do budynku do energii elektrycznej pobranej z sieci na pracę sprężarki (wg normy EN255).

COP to parametr zmienny, w głównej mierze zależący od temperatur źródeł, oraz złożoności instalacji (COP maleje wraz ze wzrostem temperatury instalacji, które podłączamy do pompy ciepła, co ilustruje poniższy wykres).

Wyróżnia się także wskaźniki COP1 – nieuwzględniający pomp obiegowych w układzie oraz COP2 – uwzględniający pompy wymuszające obieg pompy ciepła.

Ciekawostki:

  • wzrost temperatury górnego źródła bądź spadek temperatury źródła dolnego zaledwie o 1K, powoduje spadek sprawności aż o 2,5%.
  • zamontowanie ogrzewania podłogowego zamiast konwencjonalnych grzejników pozwoli na zwiększenie COP nawet o 40%, przy użyciu niezmienionego dolnego źródła ciepła.

 

SPF – roczna efektywność energetyczna pompy ciepła. Współczynnik SPF jest stosunkiem wyprodukowanego rocznie ciepła do energii elektrycznej pobranej na pracę sprężarki w czasie roku kalendarzowego.

Współczynnik SPF pompy ciepła uwzględnia następujące w ciągu roku zmienne:
- wahania temperatury zewnętrznej,
- wahania temperatur wody grzewczej i dolnego źródła,
- okresu przestoju instalacji (planowe oraz awaryjne).

Pompy ciepła firmy Danfoss, oferowane przez firmę DiMEN s.c.cechują się wysokim wskaźnikiem SPF wynoszącym nawet SPF = 5,0 co jest wskaźnikiem nieosiągalnym dla innych producentów pomp ciepła występujących na polskim rynku.

pompa.ciepla.eu 2013