Danfoss DHP-H Opti Pro+ Danfoss DHP-L Opti Pro+ Danfoss DHP-AQ

Zalety

Wady

 • wysokie współczynniki SPF i COP
 • małe wymagania co do powierzchni działki
 • możliwość użycia wcześniej eksploatowanych studni
 • stała temperatura wód gruntowych w ciągu roku
 • praca w obiegu otwartym
 • procedury prawne
 • konieczność wykonywania analiz składu wód
 • wymagana konserwacja obiegu pierwotnego (użycie filtrów, pomp)
 • zwiększone zużycie energii
 • zmienna wydajność przy długotrwałej eksploatacji studni
 • wymagana studnia zrzutowa

 

Pompa ciepła tego typu korzysta z energii słonecznej zgromadzonej w wodach gruntowych do których dostęp uzyskuje się poprzez wykonanie studni lub odwiertów. Czerpana przez pompę głębinową woda gruntowa kierowana jest na pośredni wymiennik po czym odprowadza pod ziemię studnią zrzutową. Źródłem ciepła dla pompy jest przetłaczana woda .

pompa.ciepla.eu 2013